Om homeopati och PMS

Premenstruella besvär
Premenstruella besvär innebär fysiska eller psykologiska besvär som uppkommer tiden innan menstruationen, och försvinner så snart menstruationsblödningen startat. De flesta kvinnorna i fertil ålder (den ålder där kvinnor har regelbunden menstruation) upplever till och från olika grader av premenstruella besvär. Besvären behöver inte alltid vara allvarliga, men ofta lider både kvinnan och hennes familj av dess konsekvenser. När allvarliga besvär finns så kan de diagnosticeras som Premenstruellt Syndrom (PMS) eller Premenstruellt dysforiskt syndrom - PMDD (Premenstrual Dysphoric Disorder), i den senare så är depressionsbesvär framträdande. Ofta vänder sig kvinnor med PMS besvär inte till sin läkare då de inte tror att det går att behandla besvären. Mer ofta kanske kvinnan inte ens uppfattar besvären som PMS. Lyckligtvis så finns det behandlingar för PMS besvär, även om alla ännu inte har utretts på ett adekvat sätt.

Homeopati
Homeopati är ett medicinskt system baserat på homeopatisk teori, utvecklad av Samuel Hahnemann för 200 år sedan. Homeopatiska behandlare anser att Homeopatisk medicin kan stimulera kroppens självläkande förmåga, dock är det inte helt klarlagt hur homeopatisk behandling utövar sin effekt i människan. Homeopatiska mediciner ordineras enligt ”likhetsprincipen”: en substans som kan generera symtom hos en frisk person, antas inom homeopati också ha helande effekter hos en sjuk person med liknande symtom. Ett exempel på detta är gul lök. När en person hackar upp en lök börjar oftast tårar att rinna i ögonen och näshålan. Den homeopatiska medicine Allium cepa (lök) kan hjälpa någon som lider av hösnuva med liknande symtom, som rinnande ögon och näsa. De läkemedel som används inom homeopatin är vanligen potensierade, vilket innebär att ett ämne under tillverkningsprocessen späds ut i flera omgångar och skakas upprepande gånger, vilket utifrån homeopatisk teori anses optimera den läkande kraften hos ämnet. Homeopatisk behandling ges av homeopater för de flesta sjukdomar och besvär (vissa undantag finns enligt svensk lagstiftning) och har i princip inga biverkningar om den används på korrekt sätt. För ytterligare information rekommenderas hemsidan (på engelska) för European Committee for Homeopathy.