För vem?

För vem? Vem kan delta?
Kvinnor mellan 18 och 50 års ålder med premenstruella besvär som är
boende i Sundsvallsområdet eller Stockholm, Malmö/Lund, Ystad och Göteborg/Borås kan delta.
De måste vara villiga att besvara symtomdagböcker och andra ingående
frågeformulär periodvis under en tid av ca 7 månader.